بیوگرافی محترم قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

اسم : سید یوسف

تخلص: "حلیم"

ولد: سید حسین

سال تولد : 1338  هـ ش (۱۹۵۹میلادی )

محل تولد : ولایت ننگرهار

سال شمول در مکتب : 1343

سال فراغت از مکتب: 1355

سال شمول در پوهنتون کابل : 1356        

سال فراغت از پوهنتون  :  1359       

درجه تحصیل :

1- لیسانس حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

2- ماسترحقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان.

۳- رتبه علمی : در بخش قانونګزاری قانونپوه(Professor)

سال شمول به وظیفه : 1364   

وظیفه فعلی : قاضی القضات ورئیس ستره محکمه

 وظایف و تجارب قبلی :

1 از سال 1364 الی 136۷به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین جزایی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

2-از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹ به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری .

3 از سال 1369 الی 1371 در بست رتبه (دوم) به حیث معاون دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

4 از سال 1371 الی  1375  دربست رتبه (اول ) به حیث رئیس دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی.

5- از سال  376 الی 1378 در بست (فوق رتبه) به حیث معاون ریاست عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

6- از سال  137۷ الی 1379  دربست رتبه (پنجم ) به حیث عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین حقوق بین الدول انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

7- ازسال 1379- الی 1381 در بست (فوق رتبه) به حیث معاون انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

8- از سال 1381الی 1388 در بست (مافوق رتبه) به حیث رئیس عمومی انستتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .

9- ازسال 138۹ الی 1390بحیث معین اداری وزارت عدلیه

10- از سال 1390 الی 1393به حیث معین مسلکی وزارت عدلیه .

11- از سال 1393 الی 5/5/1394 به حیث معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه ج.ا.ا.

12- به اساس فرمان شماره ۴۸تاريخ ۵/۵/ ۱۳۹۴ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس ستره محکمه ج.ا.ا.

در دورۀ ماموریت دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه اول، دوبار به اخذ تقدیرنامۀ درجه دوم و سه بار به اخذ تقدیرنامه درجه سوم و تحسین نامه های متعدد نایل گردیده  و غرض ارتقای ظرفیت مسلکی و تبادله تجارب به کشورهای ایالات متحده امریکا، روسیه، ایتالیا، ترکیه، ایران، امارات متحده عربی، اطریش، بلجیم، تاجکستان، ازبکستان، سنگاپور، مالیزیا، هندوستان، اردن ، فرانسه، عربستان سعودی، تایلند، چین، هالند، قطر، آلمان، افریقای جنوبی و تایلند سفرهای رسمی متعدد نموده است

آشنایی به زبانها :

- پښتو (تسلط کامل).

- دری (تسلط کامل).

انگلیسی (متوسط).