محترم قضاوت پوه عبدالحسیب احدی عضو ستره محکمه

 

بیوگرافی مختصر قضاوتپوه عبدالحسیب «احدی »

عضو شورایعالی ستره محکمه

قضاوتپوه عبدالحسیب «احدی» ولد عبدالاحد متولد سال 1348 ولایت کابل فارغ مدرسه  عالی امام ابوحنیفه «رح» لیسانس دیپارتمنت فقه وقانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل ، فارغ کورس ستاژ قضائی،کورس قضائی IDLO وکورس قضائی سیدا.

 درجه کادری : قضاوتوال

سوابق کاری :

 1. - از سال ۱۳۹۴ الی اکنون عضو شورای عالی و رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه
 2. - از سال ۱۳۹۳ الی 1394 رئیس دارالانشاء شورایعالی ستره محکمه

3 - از سال 1391 الی 1393 رئیس محکمه استیناف میدان وردک عضو قضائی محکمه استیناف کابل بانک ،استاد مضمون وسایل اثبات در دعوی مدنی وقانون جزاءدر کورس ستاژ قضاء وترینر مضمون ادله اثبات در قضایای جزائی ورکشاپ ارتقاء ظرفیت قضات.

 1. - در سال 1390 سرپرست ریاست دیوان امنیت  عامه محکمه استیناف کابل .
 2. - از سال 1388 الی 1390 مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .
 3. در سال 1387 رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان ولایت کابل .
 4. در سال 1386 عضو دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل .
 5. در سال 1385 رئیس محکمه ناحیه ششم کابل.
 6. از سال 1379 الی سال 1384 به صفت عضو قضائی در محاکم ابتدائیه شهری میدان وردک ،محکمه ابتدائیه ناحیه چهارم،ناحیه هشتم،ناحیه دهم ،ناحیه سوم شهر کابل وعضو قضائی دیوان امنیت عامه محکمه مرافعه کابل .
 7. در سال 1387 آمر ثبت اسناد وعلایم تجارتی محکمه مرافعه سمنگان .
 8. درسال 1377 عضو قضائی دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه مرافعه سمنگان .
 9. درسال 1376 عضو مسلکی احصائیه قضائی ریاست تدقیق ومطالعات ستره محکمه .
 10. از سال 1374 الی 1375 ستاژیر دوره نزدهم کورس ستاژ قضائی ومحرر در محکمه شکردره کابل .
 11. از سال 1369 الی 1373 محرر محکمه ناحیه اول ومحرر محکمه شکر دره کابل .
 12. سفر های رسمی به خارج از کشور :
 13. اشتراک در ورکشاپ تحت عنوان مبارزه علیه تروریم به کشور های اطریش ورومانیا اشتراک در ورکشاپ ارتقاء ظرفیت قضائی در جمهوری عربی مصر – بازدید از محاکم کوریای جنوبی وتبادل تجارب در مورد سیستم قضائی افغانستان و کوریای جنوبی .

مکافات :

 دریافت سه بار تقدیرنامه  درجه دوم ،یکبار تقدیر نامه درجه سوم وتحسین نامه از مقام عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان .